ಡಾ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮಾರಮ್ ಈಗ ‘ಜೆಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ’

ಲೀಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ವಿಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್, ಡಾ.ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರಮ್ ಅವರು “ಜೆಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ” ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಮಾರಮ್ ಅವರ ಕೆಲಸವು 26 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಎಂಎನ್‌ಸಿ ನೊವಾರ್ಟಿಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಾರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಂಎ (ಅಖಿಲ ಭಾರತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಘ) ದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಎಐಎಂಎಸ್

Read More