`ಮೇಡ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು’ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬದುಕಿನ ಅನಾವರಣ

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅರಸಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಹಾನಗರ ಸಾಕುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆ. ಶಾಸ್ತಿçಯವರು ‘ಮೇಡ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು’ ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ `ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ’ ಎಂಬ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟಿಯ ಕಿರುಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ಗಳ ನಗರ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ

Read More